Wiedza

Nasze artykuły, wpisy, komentarze
Czekamy na twój materiał
9 września 2011

Marka jest obietnicą…

Nasza definicja marki: MARKA jest obietnicą satysfakcji: korzyści funkcjonalnych  statusu, przynależności, czyli autoidentyfikacji ekscytujących doświadczeń i emocji  Branding jest procesem ciągłego redefiniowania tej obietnicy oraz techniką zarządczą prowadzącą do spełniania jej w unikalny sposób ! . Jak to rozumieć?  Marka już dawno przestała być tylko znakiem trwałości i dobrej jakości. Tak mogło być w świecie, w którym było setki razy mniej produktów oraz kilka naprawdę masowych kanałów promocji (najczęściej kilka ogólnodostępnych kanałów TV oraz parę masowych gazet i magazynów). Ale ten świat już nie istnieje. Dlatego marki przeszły prawdziwą przemianę. Dzisiaj nie tyle gwarantują, ile uwodzą. Truizmem jest konstatacja, że żyjemy w świecie informacyjnego chaosu. Wrzawa konkurencyjna oferująca tysiące produktów za pomocą tysięcy rozkrzyczanych ofert sprawia, że racjonalny wybór stał się prawie niemożliwy […]
3 września 2011

Agencje brandingowe versus agencje reklamowe

Moja agencja działa na rynku komunikacji marketingowej już wielu lat, na podstawie autopsji widzę więc, że sporo się zmieniło w sferze budowy marek. Nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać, że marka jest znaczącym elementem każdego biznesu (no, prawie każdego). Niestety, radość z przyrostu wiedzy psuje ogromny chaos w sferze pojmowania czym jest marka, a także jak się ją „robi”. Istnieje bowiem ogromna ilość podmiotów definiujących fenomen marki z punktu widzenia (jednostronnego) aspektu, który wykorzystuje w swojej pracy. Każdy z tych podmiotów dąży przy tym do absolutyzacji swego kontekstu. Generalnie, markę „robią” agencje typu reklamowego i (pojawiające się od niedawna) agencje typu brandingowego. W artykule tym chciałbym (wstępnie choć) pokazać różnicę w praktyce robienia marki w obu podejściach, tak aby potencjalny klient […]
25 sierpnia 2011

Legionowo.Porusza!

Miasto aktywne, prozdrowotne, lansujące trend ruchu dla zdrowia, a przy tym wspierające tworzenie wspólnot lokalnych – to główne założenia strategii marki Legionowo na lata 2011 – 2016. Strategię zaprezentowano oficjalnie w miniony poniedziałek. . Legionowo to szybko rozwijające się, dynamiczne miasto, będące częścią dużego organizmu – aglomeracji warszawskiej. Mimo, że położone w bezpośredniej bliskości stolicy, dzięki dużej ilości lasów, parków, kameralnej zabudowy – pozostało miastem o przyjaznym do codziennego życia klimacie. Legionowo to również dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna oraz poprawiające, jakość życia mieszkańców inwestycje samorządowe. Jednym słowem, Legionowo to miasto, w którym żyje się dobrze, w którym chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy. Legionowo nie chce jednak zatrzymywać się w rozwoju i udoskonalaniu warunków życia swoich mieszkańców. Wyrazem tej postawy jest […]
10 sierpnia 2011

Wyróżnianie marki przez jej DNA

DNA (distinctiveness, novelty, attributes) marki jest sposobem wyróżniania (pozycjonowania) silnych marek – jest nową koncepcją dla brandingu 21 wieku. Dawny model wyróżniania marek np. za pomocą samych tylko tzw. punktów wyróżniania, czyli dodawania cech w ramach danej kategorii (punktów parytetu) (np. motocykl mający dwie lampy, gdy inne mają tylko jedną) jest już mało skuteczny. Ten model był dobry w dawnych czasach, gdy marka miała być przede wszystkim symbolem jakości. Dzisiaj, marka – chociaż zawiera w sobie komponent jakości – znacznie bardziej jest symbolem identyfikacji konsumentów, a nawet dostarczycielem unikalnych doznań (opartych nie tylko o funkcjonalne cech produktów / usług). Dlatego własnie te komponenty: distinctiveness, novelty, attributes muszą być brane pod uwagę przy wyróżnianiu / pozycjonowaniu marek. Razem tworzą one unikalną obietnice marki. Rozważmy sprawę bliżej. Marka musi być […]
1 sierpnia 2011

Case study marki Puławy

W sierpniu 2008 roku agencja Metamorphosis rozpoczęła współpracę z kolejnym polskim miastem – Puławami. Zakres prac objął opracowanie strategii promocji. Po początkowych badaniach i dyskusji w gronie zespołu marki zdecydowano rozłożyć prace na dwa etapy – pierwszy, którego wynikiem miało być stworzenie podstaw promocji miasta i opracowanie jego marki parasolowej oraz drugi, który poświęcony był zaprojektowaniu narzędzi wdrażania wykreowanej marki głównej w poszczególnych segmentach działania miasta. Segmenty te pokrywać się miały ze standardowo określanymi grupami docelowymi promocji każdego miasta – mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi i inwestorami zewnętrznymi oraz turystami. Ostatnim etapem kreacji marki Puławy stało się stworzenie systemu identyfikacji wizualnej miasta wraz z nowym logo i wieloma różnego typu wzorcami zarówno druków urzędowych, jak i materiałów promocyjnych. W ten sposób miasto zyskały kompleksowo […]