Wiedza

Nasze artykuły, wpisy, komentarze
Czekamy na twój materiał
30 listopada 2013

Pora na nowy model promocji terytorialnej! Rozważania na tle brandingu Wrocławia.

1. poro się ostatnio mówi o Wrocławiu[1]. Dominujące dotąd (często bezkrytyczne) zachwyty zaczynają przy tym ustępować wątpliwościom, co do kierunku rozwoju miasta oraz podstaw naszej promocji. Kierunki rozwoju miasta rozważę przy innej okazji. W tym artykule natomiast przedstawię moją ocenę dotychczasowych fundamentów wrocławskiej promocji oraz zaproponuje nowe myślenie o zasadach budowania marki miejsca. I zrobię to trochę jako Wrocławianin, a trochę jako brander[2]. Powoli następująca zmiana ocen dotyczących wrocławskiej promocji – niewątpliwie jednego z liderów przemian miejskich i promocyjnych wśród polskich miast – zda mi się przejawem zmiany optyki w ocenie sukcesów promocji terytorialnej. Mam nadzieję, że powoli przebija się nowe rozumienie sztuki budowania marek terytorialnych; mam na myśli coraz szersze rozumienie, że sprowadzanie promocji do doraźnego rozgłosu, szumu medialnego, […]
19 listopada 2013

Krotoszyn. Współ-pracujemy! – Case study.

1. Pod koniec 2012 roku Agencja Metamorphosis Brand Communications skończyła opracowywanie całościowej strategii marki terytorialnej dla miasta Krotoszyn. Założenia strategii zostały zawarte w Strategii promocji miasta Krotoszyn, która składa się z części: Audyt sytuacji zastanej promocji miasta oraz Strategia marki Krotoszyn, jak też Strategia budowy produktów promocyjnych miasta Krotoszyn. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy wnikliwy audyt. W wyniku różnorodnych badań oraz spotkań z różnymi gremiami mieszkańców miasta stwierdzono, iż to sami krotoszynianie, aktywnie działający po sąsiedzku, w atmosferze przyjaźni, stanowią najważniejszy kapitał miasta. Na tym zasobie oparliśmy całą Strategię Promocji. Odwołuje się ona do fundamentalnego dzisiaj na świecie trendu: rozwoju społeczności lokalnej (community development). Jego istotą jest założenie, iż po okresie rozwijania infrastruktury różnego typu, dobrze rozwijające się miasta – powinni […]
3 września 2012

Łowicz. Inspiruje folklorem – case study

 1. Na początku lipca 2012 roku Agencja Metamorphosis Brand Communications zakończyła kompleksową kreację marki miasta Łowicz, której założenia zostały zawarte w „Strategii promocji miasta”. Narzędziem, służącym w budowie wizerunku Łowicza będzie marka turystyczna Księstwo Łowickie. Urząd miasta Łowicz przystąpi do wdrażania marki poprzez organizację jej głównego produktu promocyjnego –Festiwalu Księżaków– oraz dostosowanie istniejących już wydarzeń i festiwali do tematu Księstwa Łowickiego. Marka Księstwo Łowickie narodziła się w wyniku prac na całościową kreacją strategii terytorialnej miasta Łowicz, opartej na unikatowym zasobie jakim jest folklor łowicki. Na tej podstawie powstało hasło promocyjne marki – Inspiruje folklorem ! Podkreśla ono siłę oddziaływania folkloru łowickiego ,nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale także światowej. Nowatorska koncepcja marki oparta została na czterech podstawowych wartościach: TRADYCJI, OTWARTOŚCI, […]
21 lutego 2012

Sieradz przykładem oryginalnej strategii promocji

[Fragment artykułu: R.Piesiewicza, „Strategie promocji: jak grać, żeby wygrać”, z pisma Wspólnota.] Sieradz leży wprawdzie w centrum Polski, ale z dala od szlaków turystycznych, nie wyróżnia się szczególnie ani w kraju, ani w regionie. To prawdziwe wyzwanie dla firmy, która podjęła się stworzenia strategii promocji. Zwraca uwagę fakt powołania w urzędzie Zespołu Marki Sieradz. To dobre posunięcie, gdyż strategia promocji miasta ma charakter interdyscyplinarny, więc powołanie takiego gremium zapewnia wszechstronne i rzetelne podejście. A w każdym razie sprawdzi się lepiej niż doraźnie zorganizowane przez agencję reklamową warsztaty z udziałem pracowników urzędu. Dokument zawiera bardzo gruntowną analizę potencjału miasta. Bardzo przejrzysty jest podział na biznes i inwestycje, atrakcyjność zamieszkania, atrakcyjność środowiska naturalnego i turystyki oraz kulturę i tradycję. W tych dziedzinach […]
8 października 2011

„Latarnie morskie” – Branding terytorialny 21 wieku

Znaczenie i modele marki terytorialnej w czasach obecnych. Cz.1. Zajmuję się praktycznym budowaniem marek terytorialnych już blisko dziesięć lat. Interesuję się także teoriami i wiedzą, jaka dotyczy tej gałęzi marketingu. Mam zatem spojrzenie zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Napisałem ten artykuł z nadzieją na upowszechnianie wiedzy o brandingu terytorialnym i sposobie rozumienia marki terytorialnej jako wieloaspektowego fenomenu, mającego ogromny wpływ na rozwój dzisiejszych miast i regionów. Wielu zgodnie z trendami światowymi sądzi nawet, że budowanie unikalnej marki miejsca jest w 21 wieku najważniejszym zadaniem nie tylko osób odpowiedzialnych za promocje gmin, miast i powiatów, ale także najwyższych władz: prezydentów, burmistrzów, wójtów. Tak czy inaczej, obowiązujące w Polsce „standardy” budowania marki / promocji terytoriów pozostawiają jeszcze ogromną przestrzeń do […]