Łowicz

 1.

Na początku lipca 2012 roku Agencja Metamorphosis Brand Communications zakończyła kompleksową kreację marki miasta Łowicz, której założenia zostały zawarte w „Strategii promocji miasta”. Narzędziem, służącym w budowie wizerunku Łowicza będzie marka turystyczna Księstwo Łowickie. Urząd miasta Łowicz przystąpi do wdrażania marki poprzez organizację jej głównego produktu promocyjnego –Festiwalu Księżaków– oraz dostosowanie istniejących już wydarzeń i festiwali do tematu Księstwa Łowickiego.

Marka Księstwo Łowickie narodziła się w wyniku prac na całościową kreacją strategii terytorialnej miasta Łowicz, opartej na unikatowym zasobie jakim jest folklor łowicki. Na tej podstawie powstało hasło promocyjne marki – Inspiruje folklorem ! Podkreśla ono siłę oddziaływania folkloru łowickiego ,nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale także światowej. Nowatorska koncepcja marki oparta została na czterech podstawowych wartościach: TRADYCJI, OTWARTOŚCI, HARMONII oraz GOŚCINNOŚCI, które nawiązują do duchowego i materialnego bogactwa dawnego Księstwa Łowickiego.  Marka ta została również stworzona z myślą o mieszkańcach tego regionu – Księżakach.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, to właśnie Księżacy, którzy są żywymi nośnikami bogactwa folkloru, mają szansę na aktywne współtworzenie
i rozwój promocji miasta.

Łowicz posiada swoisty małomiasteczkowy urok, który w połączeniu z bogactwem historyczno-przyrodniczym oraz tradycjami folkloru łowickiego tworzy miejsce idealne dla rozwoju turystyki doznaniowej. Bazując na tych zasobach postanowiliśmy oprzeć budowę wizerunku miasta na temacie promocyjnym: Księstwo Łowickie, nawiązującym do bogatych tradycji folklorystycznych regionu w połączeniu z nowoczesnymi trendami promocji doznaniowej. Należy zaznaczyć, że nigdy dotąd wykorzystanie tematu historycznych Księstw czy Hrabstw w promocji miast i regionów nie zostało zbudowane kompleksowo i konsekwentnie. W większości przypadków są to działania doraźne, mające raczej charakter odrębnych eventó,w niż spójnej, strategicznej promocji.  W związku z tym – w naszej koncepcji – Księstwo Łowickie stanie się miejscem, w którym każdy będzie miał szansę „zostać Księżakiem”, zasmakować innej rzeczywistości oraz aktywnie uczestniczyć w życiu Księstwa. Zaistnieniu marki i jej utrwalaniu w świadomości mieszkańców oraz turystów będzie służył główny produkt szeroko promujący markę – Festiwal Księżaków.

Festiwal już od przyszłego roku ma być najważniejszym narzędziem promującym działalność Księstwa Łowickiego.  Będzie on także prezentował Łowicz jako miasto kultywujące i prezentujące bogate tradycje folkloru łowickiego w sposób niezwykle nowoczesny; ale zarazem w sposób, który nieustannie inspiruje mieszkańców i wzmacnia regionalną tożsamość. Ten wyjątkowy festiwal folklorystyczno-historyczny kompleksowo zaprezentuje zasoby historii i folkloru Księżaków: muzyki, sztuki, poezji, języka oraz obrzędów i zwyczajów w nowoczesnej, angażującej uczestników formie. Dodatkowym produktem wzmacniającym oddziaływanie marki Księstwo Łowickie ma być – Skansen  w  Marzycach – działający w nowy, „doznaniowy” sposób. Dzięki swojej otwartej strukturze przestrzennej, zachowanym oryginalnym zabudowaniom i przekształceniu ich w ekologiczne, angażujące zwiedzających otwarte muzeum, będzie to miejsce oferujące możliwość „stania się Księżakiem” i poznania od podszewki życia w Księstwie o każdej porze roku.

W całościowym budowaniu marki Księstwo Łowickie dopełnieniem powyższych produktów będą: strona www Księstwa Łowickiego oraz Galeria Księstwa Łowickiego. Posłużą one jako narzędzia promocji marki wśród szerokiego grona odbiorców w Polsce, a docelowo także poza jej granicami. Na Stronie Księstwa Łowickiego znajdą się wszelkie informacje o życiu Księstwa, aktualności na temat planowanych wydarzeń festiwali, filmiki promujące folklor łowicki itp. Będzie ona również pełniła funkcję forum dla wymiany pomysłów, spostrzeżeń, budowania społeczności księżackiej oraz wirtualnej rzeczywistości Księstwa. Natomiast Galeria Księstwa Łowickiego będzie miejscem prezentującym dorobek twórców ludowych, prace tworzone przez uczestników Festiwalu Księżaków podczas warsztatów tematycznych oraz oferującym gadżety dla turystów. Docelowo, oddziały Galerii, zlokalizowane  także w większych ośrodkach miejskich takich jak: Łódź i Warszawa; będą pełniły funkcję swoistych ambasad marki Księstwa Łowickiego poprzez organizowanie konferencji, pokazów i szkoleń dotyczących szeroko pojętego folkloru łowickiego i samego Księstwa.

Komplementarność i nowoczesność przedstawionych produktów zapewni popularyzację marki Księstwo Łowickie, nie tylko w wśród mieszkańców Łowicza, ale przede wszystkim pośród szerokiego grona odbiorców zewnętrznych.

2.

Przedstawiony case study reprezentuje filozofię naszych działań, podczas których nie ograniczamy się do powierzchownego i fragmentarycznego promowania tworzonych marek.  Dzięki dokładnym poszukiwaniom unikatowych zasobów stosowaniu najnowocześniejszych trendów i komplementarności narzędzi, tworzone przez nas strategie całościowo oddają i uwypuklają charakter promowanych miejsc. To wszystko potwierdza po raz kolejny, że budujemy przełomowe marki!

3 września 2012

Łowicz. Inspiruje folklorem – case study

 1. Na początku lipca 2012 roku Agencja Metamorphosis Brand Communications zakończyła kompleksową kreację marki miasta Łowicz, której założenia zostały zawarte w „Strategii promocji miasta”. Narzędziem, służącym w budowie wizerunku Łowicza będzie marka turystyczna Księstwo Łowickie. Urząd miasta Łowicz przystąpi do wdrażania marki poprzez organizację jej głównego produktu promocyjnego –Festiwalu Księżaków– oraz dostosowanie istniejących już wydarzeń i festiwali do tematu Księstwa Łowickiego. Marka Księstwo Łowickie narodziła się w wyniku prac na całościową kreacją strategii terytorialnej miasta Łowicz, opartej na unikatowym zasobie jakim jest folklor łowicki. Na tej podstawie powstało hasło promocyjne marki – Inspiruje folklorem ! Podkreśla ono siłę oddziaływania folkloru łowickiego ,nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale także światowej. Nowatorska koncepcja marki oparta została na czterech podstawowych wartościach: TRADYCJI, OTWARTOŚCI, […]