Folklor Łowicki – strategia marki turystycznej Łowicza

Folklor Łowicki – strategia marki turystycznej Łowicza

Folklor łowicki-stra2
Folklor łowicki-stra

Łowicz to miasto w województwie łódzkim. O jego randze nie stanowi wielkość, ale wspaniała historia i bogate zasoby kultury ludowej i folkloru. Wszelkie badania wskazują, że jest to jedna ze stolic polskiego folkloru. Niemniej te wspaniałe zasoby, związane z folklorem były komunikowane dość chaotycznie, nie tworzyły spójnej koncepcji promocyjnej.

W wyniku dogłębnej pracy analitycznej wyróżniliśmy kapitały promocyjne Łowicza zogniskowane wokół tematu „Księstwo Łowickie”. W skład tego tematu wchodzą zarówno tradycje historyczne Łowicza, jak też walory krajobrazowe, jak też zasoby kultury ludowej oraz niezwykle żywego i wieloaspektowego folkloru, który wciąż jest żywy w mieście i okolicach. Na tej bazie zbudowaliśmy koncepcję marki turystycznej: Łowicz. Inspiruje folklorem. Istotą DNA marki jest rekonstruowanie na potrzeby turystów realiów historycznego „Księstwa Łowickiego” w postaci licznych wydarzeń o charakterze festiwali, eventów, spotkań itp., a także miejsc (np. muzea, galerie), a także wykreowanych „realiów administracyjnych”, jak np. paszport Księstwa, waluta, honorowe obywatelstwo, ozdobne bramy wjazdowe, stroje, i wiele innych. Najważniejsze tu produkty to:

  • Festiwal Księżaków (= Łowiczan),
  • Księżackie Jadło
  • Jarmark Księstwa Łowickiego 

Innymi słowy, marka za pomocą technik budowania całościowych doznań intelektualno – zmysłowych (branding doznaniowy) będzie upowszechniać wyjątkowe na skalę światową zasoby kultury i folkloru Łowicza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *