Oferta – rozwój społeczności

Istota oferty

Rozwój społeczności lokalnych (RSL) to proces, w którym członkowie danej społeczności nabierają umiejętności wspólnego podejmowania działania dla rozwiązywania lokalnych problemów. Wchodzi tu w rachubę szeroki zakres działań – od inicjatyw podejmowanych przez małe grupy, do dużych projektów, podejmowanych przez szerokie rzesze ludzi. W węższym zakresie RSL obejmuje ocenę i budowę potencjału i umiejętności społeczności lokalnej, prowadzące do rozwoju kapitału społecznego. Efektem procesu jest zaangażowanie społeczności w sprawy lokalne, co pozwala na przejście do bardziej partycypacyjnych form zarządzania terytorium.

RSL jest obecnie w centrum działań Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych instytucji. Jest to także fundament zrównoważonego rozwoju. Bez RSL nie można sobie dzisiaj wyobrazić nie tylko innowacyjnego miasta \ gminy \ miejsca, ale w ogóle żadnego sensownego rozwoju, ani promocji terytorialnej.

Dlatego oferujemy szeroki zakres produktów w tym zakresie: od form diagnostycznych, przez budowę wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, aż do wspólnego rozwiązywania różnych lokalnych problemów.

Produkty

Strategia rozwoju społeczności lokalnej


Istota produktu: raport przedstawiający kierunki rozwoju Państwa społeczności lokalnej, w podziale na kluczowe grupy. Raport diagnozuje umiejętności i potrzeby mieszkańców, w tym formalnych i nieformalnych grup. Zawiera także zdefiniowane priorytety działań w dążeniu do zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy. Planujemy aspekty infrastrukturalne, informacyjne, społeczne, programowe, promocyjne. Pracujemy ze społecznością lokalną: cykle szkoleń, warsztatów, wykładów.

Zawartość: wykład wprowadzający, audyt sytuacji zastanej, cykl warsztatów deliberacyjnych, raport

Znaczenie: dokument o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju świadomości, umiejętności i zaangażowania społeczności lokalnej. Niezbędne narzędzie budowy kapitału społecznego.

Strategia wdrożenia budżetu obywatelskiego


Istota produktu: raport zawierający koncepcję i zasady wdrożenia budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) na obszarze danego terytorium. Planujemy aspekty informacyjne, społeczne, programowe, promocyjne.

Zawartość: wykład wprowadzający, audyt sytuacji zastanej, sesja strategiczna, raport

Znaczenie: Kompleksowy pakiet wdrażający zasady budżetu obywatelskiego, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnej społeczności lokalnej. Ważne narzędzie budowy kapitału społecznego.

Zobacz także produkty:

Napisz do nas w sprawie oferty dot. powyższych produktów

Forma oferty:

Nasza oferta może mieć kilka form realizacji, ze względu na wagę problemów oraz zaawansowanie metodologiczne:

Kompleksowa oferta

  • pełna metodologia danego produktu
  • wnikliwa diagnoza sytuacji zastanej
  • kompleksowe rozwiązania w kontekście konkurencji
  • efekt: raport sytuacji zastanej, profesjonalny raport, księga marki

Konsulting bieżących problemów

  • konsulting konkretnych problemów
  • brak pogłębionej analizy sytuacji zastanej
  • rozwiązania w kontekście problemu
  • efekt: spotkanie, draft strategii

Inspiracje