Oferta – placemaking

Istota oferty

Placemaking to tworzenie przestrzeni miejskich z ludźmi i dla ludzi. W tym segmencie oferty proponujemy zestaw produktów, w ramach których planujemy poprawę jakości ważnych miejsc (ulice, place, deptaki itp.) w mieście, gminie, dzielnicy. Razem z mieszkańcami dążymy do podniesienia ich funkcjonalnej przyjazności, oraz dostosowania do ich psycho-społecznych potrzeb. Wykorzystujemy najnowsze trendy światowe w humanizacji przestrzeni publicznych. Wierzymy, że każde miejsce może mieć swoje unikalne „genius loci” (unikalną esencję tożsamości).

Oprócz poprawy przestrzeni życiowych mieszkańców, może wchodzić w grę także podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskich, zgodnie z potrzebami turystów lub inwestorów. W tych przypadkach łączymy kreatywne konsultacje z mieszkańcami mające na celu podniesienie funkcjonalności, ekologii i estetyki miejsc, z działaniami mającymi na celu kreację miejskiego landmarku, czyli marki unikalnych miejsc (placu, ulicy, budowli itp.).

Strategie placemakingowe


Humanizacja przestrzeni publicznych

<h3>Humanizacja przestrzeni publicznych</h3>
Raport przedstawiający koncepcje humanizacji (dostosowanie do potrzeb ludzi, a nie np. samochodów, biznesu itp.) ważnej przestrzeni publicznej. Uwzględniamy aspekty funkcjonalne, ekologiczne, społeczne, estetyczne, kulturowe.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

<h3>Rewitalizacja przestrzeni publicznych</h3>
Raport przedstawiający koncepcje rewitalizacji danej przestrzeni miasta, przestrzeni publicznej. Uwzględniamy aspekty funkcjonalne, ekologiczne, społeczne, estetyczne, kulturowe.

Strategia rowerowa

<h3>Strategia rowerowa</h3>
Raport przedstawiający innowacyjne rozwiązania dla mobilności rowerowej (i pieszej). Korzystamy z najnowszych rozwiązań światowych, np. koncepcji woonerf, zintegrowanych ulic itp. Pracujemy ze społecznością lokalną i ekspertami.

Strategia piesza

<h3>Strategia piesza</h3>
Raport przedstawiający innowacyjne rozwiązania dla mobilności pieszej. Korzystamy z najnowszych rozwiązań światowych, np. koncepcji zintegrowanych ulic itp. Pracujemy ze społecznością lokalną i ekspertami.

Zieleń w przestrzeni publicznej

<h3>Zieleń w przestrzeni publicznej</h3>
Raport przedstawiający innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania zieleni w przestrzeni miasta. Razem z naszymi architektami krajobrazu, urbanistami oraz mieszkańcami planujemy unikalne rozwiązania - dotąd niewykorzystywane.

Sztuka w przestrzeni publicznej

<h3>Sztuka w przestrzeni publicznej</h3>
Raport przedstawiający innowacyjną koncepcje wykorzystania sztuki w przestrzeni miasta, jako element rewitalizacji oraz budowy marki miejsca. Planujemy z ekspertami i mieszkańcami.
Napisz do nas w sprawie oferty dot. strategii placemakingowej

Forma oferty:

Nasza oferta może mieć kilka form realizacji, ze względu na wagę problemów oraz zaawansowanie metodologiczne:

Kompleksowa oferta

  • pełna metodologia danego produktu
  • wnikliwa diagnoza sytuacji zastanej
  • kompleksowe rozwiązania w kontekście konkurencji
  • efekt: raport sytuacji zastanej, profesjonalny raport, księga marki

Konsulting bieżących problemów

  • konsulting konkretnych problemów
  • brak pogłębionej analizy sytuacji zastanej
  • rozwiązania w kontekście problemu
  • efekt: spotkanie, draft strategii

Inspiracje