Co mówią o współpracy z nami

  • (…) Dzięki bardzo dokładnemu zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi naszego miasta, ich trafnej interpretacji, umiejętności wyciągania wniosków oraz fachowemu, specjalistycznemu przygotowaniu pracowników firmy, formułowane przez nich propozycje celnie ujmowały istotę zagadnień, pozwoliły wskazać te obszary, które zawierały największy potencjał promocyjny, i stworzyć fundament przyszłej strategii. (…) Jestem przekonany, ze firma Metamorphosis to wiarygodny, profesjonalny partner. Współpracą z nią to jeden z kluczowych czynników ostatecznego sukcesu. (…)
  • (…) Podkreślić trzeba, ze wszystkie prace przeprowadzono z dużą konsekwencją dzięki, od początku precyzyjnie określonemu przez Metamorphosis, harmonogramowi prac, a także zaproponowanej unikalnej metodologii kreacji marek terytorialnych. Doceniamy także fakt, że pracownicy agencji przeprowadzili spotkania z przedstawicielami naszego miasta. Były one doskonale przygotowane pod względem merytorycznym i pozwoliły na dobre uchwycenie specyfiki Łowicza, co przełożyło się na jakość opracowanych dokumentów strategicznych. (…) Biorąc to pod uwagę możemy polecić agencję Metamorphosis jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera, który oferuje profesjonalne formy współpracy oraz wypróbowaną metodologię budowy marek, prezentuje jednocześnie kreatywne podejście i nowatorskie rozwiązania. (…)
  • (…) Praca (nad strategią) wymagała wielkiej konsekwencji, dedykowania znacznych zasobów ludzkich, intelektualnych, czasu i uwagi, ale osiągnięte rezultat uznajemy za wysoko satysfakcjonujący. Atmosfera pracy była bardzo dobra – skutecznie rozwiązywaliśmy wszelkie problemy, trudności, rozstrzygaliśmy wątpliwości. (…) W każdej chwili mogliśmy liczyć na pełne wsparcie (pracowników Metamorphosis), także w sytuacjach, które nie sposób było przewidzieć w chwili podpisywania kontraktu. (…)
  • (…) Doceniamy szczególnie fakt, że zaproponowaliście Państwo, na etapie początkowej analizy sytuacji zastanej, unikalną formułę szerokich konsultacji społecznych, chodzi o formułę warsztatów deliberacyjnych oraz sądu obywatelskiego. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że promocja Sieradza została odnowiona z mocnym zaangażowaniem społeczności mieszkańców naszego miasta. Bardzo podoba nam się także, zaproponowana przez waszą agencję, forma przedstawienia rezultatów pracy w postaci księgi marki. Dokument ten, który przejrzyście, jasno, ale zarazem bardzo kreatywnie prezentuje założenia promocji, i jest przy tym zaprojektowany zgodnie ze współczesnym językiem wizualnym – jest nową jakością w zakresie promocji terytorialnej. Będziemy szeroko z niego korzystali. (…)
  • "W imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego pragnę podziękować zespołowi agencji Metamorphosis za profesjonalne przeprowadzenie działań związanych z kreacją marki naszej Uczelni. (...) Z przyjemnością polecamy Państwa usługi zainteresowanym firmom i instytucjom."
    Witold Leśniak
    Kierownik Biura Promocji i Informacji